نگاهی نو به مسئله رد الشمس؛ بررسی مقایسه‌ای منابع شیعی با عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

مسئله رد الشمس، به‌ویژه آنگاه که همچون فضیلت و کرامتی برای حضرت علی (ع) مطرح شد، بحث‌های درازدامنی را در میان مفسران، حدیث‌پژوهان و متکلمان در پی داشت. آنچه در مطالعات مربوط به این موضوع کمبودش احساس می‌شود توجه‌نکردن به وجود این مسئله در عهدین و مطالعات عهدین است. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با مقایسه رویکردهای شیعی و عهدینی به این مسئله، به روندهای فکری موجود در میان دو گروه دست یابیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. وجود دو جریان نص‌گرا و عقل‌گرا در مطالعات شیعی و عهدین از اشتراکات این دو گروه است. جریان نص‌گرا می‌خواهد این واقعه را همان‌طور بپذیرد که نقل شده است، هرچند توجیهی عقلی برایش نیابد؛ اما جریان عقل‌گرا در صدد بیان توجیهی باورپذیر و مطابق وقایع خارجی و کشفیات علمی برای این اتفاق است، توجیهاتی همچون وقوع تکانه‌های زمین که هرچند به‌سختی، اما تا حدودی می‌تواند امکان وقوع این حادثه را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Look at the Issue of Returning the Sun; A Comparative Study between Shiite Sources and the Bible

نویسندگان [English]

  • Seyyed Soleyman Mousavi 1
  • Mohammad Ibrahim Roshan Zamir 2
1 PhD Student in Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran,
چکیده [English]

The issue of returning the sun, especially when it was raised as a virtue for Imam Ali (AS), led to long-standing debates among Quran commentators, hadith scholars, and theologians. What has remained unnoticed concerning this matter is its background in the Bible and related studies. In this article, we seek to compare the Shiite and biblical approaches to this issue, in order to identify the currents of thought in these two groups and compare them with each other. The existence of two currents, textualist and rationalist, in Shiite and biblical studies is one of the similarities between two groups. The textualist current wants to accept this incident as it has been narrated, although they do not find any rational justification for it. But the rationalist current seeks to give a plausible justification for this event, in accordance with external events and scientific discoveries, justifications such as the occurrence of earthquakes, which, although difficult, can somewhat explain the possibility of this event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Returning of the Sun
  • Ali (AS)
  • Joshua
  • Sharif Morteza
  • Old and New Testaments
قرآن کریم.
کتاب مقدس، ترجمه تفسیری، در: www.bibleserver.com
ابن شهرآشوب، محمد بن علی (1379). مناقب آل أبی طالب (ع)، قم: علامه.
ابن ‌طاووس، علی بن موسی (1368). فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم، قم: دار الذخائر.
ابن ‌قولویه، جعفر بن محمد (1356). کامل الزیارات، نجف: دار المرتضویة.
بحرانی، سید هاشم (1374). البرهان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسة البعثة.
خصیبی، حسین بن حمدان (1419). الهدایة الکبری، بیروت: البلاغ.
صدوق، محمد بن علی (1413). من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
علم‌ الهدی، علی بن حسین (1998). أمالی المرتضی؛ غرر الفوائد و درر القلائد، قاهره: دار الفکر العربی.
فخرالدین رازی، محمد بن عمر (1420). التفسیر الکبیر؛ مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
قاضی عیاض، عیاض بن موسی (1407). الشفا بتعریف حقوق المصطفی، اردن: دار الفیحاء، الطبعة الثانیة.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الرابعة.
مجلسی، محمد باقر (1403). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثانیة.
مجلسی، محمد تقی (1406). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم.
مسعودی، علی بن حسین (1426). إثبات الوصیة للامام علی بن أبی طالب (ع)، قم: انصاریان، چاپ سوم.
مفید، محمد بن محمد (1413). الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم: کنگره شیخ مفید.
مکارم شیرازی، ناصر؛ و دیگران (1371). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ دهم.
 
Becher, Dave G. (2016). The Tripartite Helmet of Hope and Salvation: The Omniscience, Omnipotence, California, WestBow Press.
“Book of Jashar”, in: Encyclopedia Britannica, Available at: www.britannica.com
Fleming, N. (2016). The Earth Does Not Just Spin: it Also Shakes and Wobble, Available at: www.bbc.com
Humphreys, Colin; Waddington, Graeme (2017). “Solar Eclipse of 1207 BC Helps to Date Pharaohs”, in: Astronomy & Geophysics, v. 58, Issue 5, www.doi.org/10.1093/astrogeo/atx178
Jamieson, Robert; Fausset, Andrew Robert; Brown, David (1997). Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible, Available at: www.biblestudytools.com
Laney, Carl (1997). Answers to Tough Questions, Wyoming: Kregel.
Mariottini, claude (2006). Rereading Joshua 10:12-13: The Long Day of Joshua, Available at: www.claudemariottini.com
Olcott, William Tyler (1914). Sun Lore of all Ages: A Collection of Myths and Legends Concerning the Sun and its Worship, New York: G. P. Putnam’s Sons.
Rasmussen, Carol (2017). NASA Study Solves Two Mysteries About Wobbling Earth, Available at: www.jpl.nasa.gov
TOI Staff (2017). Eclipse Stopped the Sun for Biblical Joshua, Israeli Scientists Say, Available at: www.timesofisrael.com
Whitcomb, J. C. (1963). Joshua’s Long Day, Brethren Missionary Herald, Available at: www.creation.com
Wilson, R. D. (1918). “What Does "The Sun Stood Still" Mean”, in: The Princeton Theological Review, v. 16, Princeton: Princeton Theological Seminary.