نویسنده = مجید موحد
تعداد مقالات: 1
1. دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-128

احسان حمیدی زاده؛ مجید موحد