کلیدواژه‌ها = مهایانه
بررسی تطبیقی بدیستوه گی در مکتب بودایی مهایانه و شفاعت در اسلام.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.394462.2111

فاطمه عبداله پور سنگچی؛ حسین رهنمائی