کلیدواژه‌ها = محور کیهانی
تعداد مقالات: 1
1. نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-121

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی