کلیدواژه‌ها = خویش‌کاری‌های ایزدبانوان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان.

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-73

پروین کاظم زاده