کلیدواژه‌ها = جاناتان ادواردز
قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 158-180

روح اله آدینه؛ حامد افشاریان