قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

الاهیات جاناتان ادواردز الاهیاتی عقلانی است. او معتقد است «عقل» توان اثبات حقانیت تعالیم کتاب مقدس را دارد و بدین اعتبار همنوا با کسانی است که ایمان دینی را واجد وجهی شناختی قلمداد می‌کنند. اما در الاهیات ادواردز عناصر «تجربه» و «احساس» نیز منزلتی اغماض‌ناپذیر دارند. وی، بسان شلایرماخر، تجربه دینی یا احساس معنوی را گوهر ایمان دینی می‌داند و معتقد است اگر انسان از وضعیت زلال وجودی محروم باشد نمی‌تواند زیبایی تعالیم دینی را درک کند. در حقیقت، ناب‌اندیشی محصول عقلانیت صرف نیست، بلکه حاجتمند «قلبی هدایت‌شده» و مصفای از هر گونه گناه و تمایلات ناروا است. ادواردز معتقد است انسان باید برای شناخت خدا و کلامش، نخست ساحت ارادی و عاطفی‌اش را بپیراید و از گناه دوری کند. در حقیقت، این عواطف و اعمال ما هستند که نقش خویش را بر پیشانی افکار ما می‌زنند و عقل انسان همواره به پیروی از تمایلاتش عمل کرده است. الاهیات ادواردز پرده از «فرمانروایی قلب» و «فرمان‌برداری عقل» برمی‌دارد. حکایت انسان همین است که او به چیزی می‌اندیشد و چیزی را حقیقت می‌پندارد که دوستش دارد. ادواردز معتقد بود برای اثبات ایمان دینی، اول باید مؤمن بود نه فیلسوف و متکلم. این «قلب سلیم» است که عقل را مستقیم می‌سازد تا راه خویش را به سوی اندیشه‌های درست دینی بیابد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی‌ قلب سلیم و عقل مستقیم و تأثیر قلب بر عقل را در الاهیات جاناتان ادواردز تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pure Heart and Straight Reason in Jonathan Edwards’s Theology

نویسندگان [English]

  • Rohollah Adineh 1
  • hamed afsharian 2
1 Associate Professor, Department of Islamic Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Postgraduate in philosophy of religion, Imam Khomeini International University, Qazvin,
چکیده [English]

Building up a rational theology, Jonathan Edwards believed that reason is capable of vindicating biblical teachings. He thus concurred with those who regard religious faith as possessing a cognitive side. In Edward’s theology, however, the elements of “experience” and “feeling” also have an un-ignorable status. Like Friedrich Schleiermacher, he considered the religious experience or spiritual feeling as the substance of religious faith, insisting that if man is deprived of existential limpidity, he cannot perceive the beauty of religious teachings. In Fact, purity of thought is not merely a product of rationality, but also needs a guided and pure heart free of any sins and wrong dispositions. Edwards believed that to acquire knowledge of God and of his words, man first should purify his volitional and emotional areas and avoid sin. In fact, it is our emotions and deeds which stamp their influence on our thoughts, and man’s reason has always followed his dispositions. Edward’s theology unveils heart’s domination and reason’s submission. The story of man is he thinks about and regards as true that which he likes. Edwards maintained that to prove religious belief, first one needs to be a believer rather than a philosopher and theosophist. It is the pure heart which straightens the reason so it finds its way towards the right religious thoughts. Using the descriptive-analytic method, this research explains the pure heart and straight reason and the impact of the heart on the reason in Edwards’s theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the pure heart
  • the straight reason
  • Theology
  • Jonathan Edwards
قرآن کریم.
استیور، دان (۱۳۹۳). فلسفه زبان دینی، ترجمه: ابوالفضل ساجدی، قم: نشر ادیان (وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب).
استیون، فانینگ (1384). عارفان مسیحی، ترجمه: فرید رادمهر، تهران: نیلوفر.
اسدی‌نیا، سهام؛ علمی، قربان (۱۳۹۵). «دیدگاه جاناتان ادواردز و فیض کاشانی در باب رابطه عقل و ایمان»، در: پژوهش‌های فلسفی و کلامی، س18، ش70، ص77-96.
سنایی، ابوالمجد ابن آدم (۱۳۷۵). دیوان حکیم سنایی غزنوی، مقدمه: بدیع‌الزمان فروزان‌فر، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
فروزان‌فر، بدیع‌الزمان (۱۳۸۷). احادیث و قصص مثنوی، ترجمه و تنظیم: حسین داوودی، تهران: امیرکبیر.
ولفهارت، پانن برگ (1386). درآمدی به الاهیات نظام‌مند، ترجمه: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
وین‌رایت، ویلیام (۱۳۸۶). عقل و دل، ترجمه: محمدهادی شهاب، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
Alexander Pope, The Dunciad (1742). In: Aubrey William (Ed.), Poetry and Prose of Alexanderpope, Boston: Houghton Mifflin, 1969.
Edwards, Jonathan (1935). Personal Narrative, New York: American Book Co.
Edwards, Jonathan (1955). The Philosophy of Jonothan Edwards from His Private Note Books, Harvey G. Townsend (ed.), Eugene. Ore: University of Oregon Monographs.
Edwards, Jonathan (1959). Religious Affections: the Works of Jonathan Edwards's Series, John E. Smith (ed.), vol. 2, New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan (1970). Original Sin (Boston, 1758), reprint, New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan (1986). A Divine and Supernatural Light and Miscellaneous Observations: The Works of President Edwards, New York: P. Franklin.
Edwards, Jonathan (1989). The Nature of True Virtue (Boston, 1765), reprinted in: Ethical Writings, Paul Ramsey (ed.), New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan (2000). The 'Miscellanies': Entry Nos. 501–832, Ava Chamberlain (Ed.), The Works of Jonathan Edwards, vol. 18, New Haven: Yale University Press.
James, William (1981). The Priciples of Psychology, Cambridge: Harvard University Press.
Lane, Belden (2004). "Jonathan Edwards on Beauty, Desire, and the Sensory World", in: Theological Studies, 65: 44-72.
Morgan, John (1986). Godly Learning; Puritan Attitudes toward Reason, Learning and Education, Combridge University Press.
Nuttall, Geoffrey F. (1946). The Holy Spiritin Puritan Faith and Experience, University of Chicago Press, Edition 1992.
Wainwright, James William (1995). Reason and the Heart: A Prolegomenon to a Critique of Passional Reason, by Cornell University, printed in USA.