کلیدواژه‌ها = نامه‌ها به کلیساهای آسیا
بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 182-203

آزاده رضایی؛ فاطمه لاجوردی