سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب.

2 استادیار گروه ادیان ابراهیم، دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

3 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

بررسی مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری به جهت داشتن وسعت معنایی اهمیت دارد. این واژه در دوره‌های متناوب یهودیت، منعکس‌کننده باورهای مرکزی و ارزش‌های اصولی است. برای به دست آوردن مفهوم این واژه در کتاب مقدس عبری باید آن را در دوران نگارش کتاب مقدس بررسی کرد که طبق آن تحولات مختلف معنایی از گناه به دست می‌آید. گناه در دوران اولیه یهودی کاملاً این‌جهانی بوده، انجام دادن چیزی است که خداوند از آن خرسند نیست و ملاک ناخرسندی نیز در فهم بشر نمی‌گنجد. از دوران پادشاهان تا پیش از ویرانی معبد، تخلف از دستورهای تورات ملاک و معیار گناه بوده و خطا نسبت به هم‌نوع همچون فساد اجتماعی، اجرا نکردن عدالت و استثمار توده مردم نیز گناه به شمار می‌رود. بعد از ویرانی معبد، تأکید تورات صرفاً بر گناه فردی نیست، بلکه علاوه بر آن، آنچه بر حسب عقل و اجتماع نیز گناه دانسته شده وارد این مقوله می‌شود. در واقع، می‌توان گفت گناه، طبق کتاب مقدس عبری، به صورت تدریجی و در دوران‌های مختلف تکامل معنایی یافته که با بررسی سیر تاریخی نگارش کتاب مقدس می‌توان تحولات معنایی گناه در یهودیت را تبیین و تفسیر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the Conceptual Evolution of Sin in the Hebrew Bible

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Mirtabar 1
  • Hosein Soleymani 2
  • Ehsan Jandaghi 3
1 PH.D Student of "Comparative Studies of Religions" at the University of Religions and Denomination (Lead Author)
2 Assist. Prof. of the Department of Abrahamic Religions at the University of Religions and Denomination
3 PH.D Student of "Sufism and Islamic Mysticism" at the University of Religions and Denominations,
چکیده [English]

The conceptual study of sin in the Hebrew Bible is very important, due to its extensive range of meaning, as it reflects central beliefs and values throughout the alternating periods of Judaism. To get a sense of this term in the Hebrew Bible, it should be studied during the era in which the book was written, in order to achieve its various semantic developments. Throughout the early periods of Judaism, sin was a totally worldly notion; to do anything that God is not satisfied with, an unknown dissatisfaction for human. From the empires era until the destruction of the Temple, the scale of sin was to transgress the commandments of Torah, as a result, any misdeed towards the others such as social corruption, injustice and exploitation of the common people was also considered as sin. After the destruction of the Temple, Torah does not merely emphasize on personal sin but also includes any action considered as sin by the intellect and community. In fact, it could be said that according to the Hebrew Bible, sin has had a gradual semantic evolution throughout the different periods of Judaism that is obtainable through a historical survey on the writing of this holy book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sin
  • Judaism
  • Hebrew Bible
  • Jehovah
  • Torah
  • Destruction of the Temple
کتاب مقدس.
اپستاین، ایزیدور (1385). یهودیت بررسی تاریخی، ترجمه: بهزاد سالکی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
ربی نخمان (بی‌تا). گنجینه­ای از صدق، ترجمه: داوید میشمرتی، بی‌جا.
سلیمانی، حسین (1384). عدالت کیفری در آیین یهود، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
سیر تحولات اجتماعی و مذهبی ملت یهود (2005). ترجمه: گادی (بهرام) آقالرپور، چاپ اول، لوس‌آنجلس.
شولتز، ساموئل (بی‌تا). عهد عتیق سخن می­گوید، ترجمه: مهرداد فاتحی، بی‌جا.
شی­یرا، ادوارد (1341). الواح بابل، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران.
گرینستون، جولیوس (1387). انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه: حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
مجتبایی، فتح‌الله (1367). «آدم در یهودیت»، در: دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج1، زیر نظر: کاظم موسی بجنوردی.
ناس، جان بایر (1387). تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.
نیوبگین، لسلی (بی‌تا). گناه و نجات، بی‌جا.
 
Lacocque, Andre' (1987). "Sin and Guilt", Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones, second edition, USA: Macmillan Reference
Ausbel, Nathan (1964). The Book of Jewish knowledge, New York: Crown pub.
Bennett, W. H. (1962). "Sin (Hebrew and Jewish)", in: James Hastings, the Encyclopedia of Religion and Ethics, New York: Edinburgh.
Brandon, S. G. F. (1973). "Sin and Salvation" in: Philip Wiener, Dictionary of the History of Ideas, New York: Seribners Son.
Burnside, Jonathan P. (Jonathan Patrick) (2003). "The Signs of Sin", London and New York: Sheffield Academic Press.
Cohn-Sherbok, Dan (2003). Judaism: History, Belief and Practice, London: Routledge.
Lange, Nicholas De (2000). An Introduction to Judaism, Cambridge University Press.
Lipinski, Edward (2007)."Sin", in: Encyclopaedia Judaica, Skolnik Fred (editor in chief), Michael Berenbaum, second edition, Macmillan Reference USA.
Sherwin, Byron L. (2007). Studies in Jewish Theology, London: Vallentine Mitchell.
Unterman, Alan (1990). Jews, London & New York: Routledge.