تجربه‌های نزدیـک به مرگ؛ بررسی چیستی و نحوه دلالت آن در اثبات حیـات پس از مـرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

این نوشتار می‌کوشد ضمن پرسش از چیستی تجربه‌های نزدیک به مرگ و اطلاع از جزئیات و ابعاد متنوع آن، نحوه دلالت آن را در اثبات آگاهی مستقل از کالبد فیزیکی و تداوم حیات انسان پس از مرگ، محل بحث و بررسی نقادانه قرار دهد. بررسی‌های به عمل‌آمده در نهایت نشان می‌دهد که اگرچه هیچ ویژگی یا نوع خاصی از تجربه‌های نزدیک به مرگ به تنهایی نمی‌تواند نظریه بقا را به انتخابی موجه بدل کند، اما هنگامی که مجموعه‌ای از ویژگی‌ها یا انواعی از تجربه‌های نزدیک به مرگ با این هدف مطمح نظر قرار می‌گیرد، انتخاب فرضیه بقا صورت معقول‌تری می‌یابد. اما از آنجا که وقوع مرگ زیست‌شناختی درباره هیچ یک از تجربه‌گران قابل اثبات نیست، نمی‌توان صرفاً با استناد به این پدیده، درباره سرانجام آگاهی انسان پس از توقف کامل و برگشت‌ناپذیر فعالیت‌های مغزی نظریه‌ای بنا نهاد. به این ترتیب، صرفاً می‌توان روایتی حداقلی از فرضیه بقا را در باب تجربه‌های نزدیک به مرگ محتمل دانست. بر این اساس، فرضیه بقا به امکان وجود آگاهی فارغ از کالبد فیزیکی در انسان فرو کاسته خواهد شد. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از شواهد و قراین ناظر به تجربه‌ نزدیک به مرگ می‌تواند ما را در انتخاب این روایت محدود از فرضیه بقا موجه جلوه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Near-Death Experiences; a Survey on Their Nature as Proof of Afterlife

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezania 1
  • Mojtaba Etemadi nia 2
1 Assist. Prof. of the Int. University of Al-Mustafa (Lead Author),
2 * PH.D Student of "Comparative Philosophy" at the University of Allameh Tabataba,i.
چکیده [English]

This article is a critical survey on Near-Death Experiences (NDE), attempting to discover the details and various dimensions of them as proofs for non-body-dependent consciousness and the continuation of human being’s after death life.
The survey shows that although no particular type of the near death experiences can justify the 'Survival Theory', when a combination of them are surveyed in this respect, the survival theory seems more plausible. However, since experiencing biological death of the people having NDE is not provable, it is impossible to build up a theory merely based on this phenomenon about the eventual fate of the human being, s consciousness after irreversible full halt of his brain, s functions, urging one to accept a probable minimal version of the survival theory regarding the NDE observations, as a result. Therefore, the survival theory diminishes to a probable existence of non-body-dependent consciousness. It seems that a complex of evidences and supportive proofs about the NDEs can justify our choice of this very limited version of the survival theory.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Near-Death Experiences
  • clinical death
  • Biological Death
  • After Life
  • Survival Theory
کُلاک، دنیل و مارتین ریموند (1388). پرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است، ترجمه: حمیده بحرینی، ویراسته: هومن پناهنده، چاپ دوم، تهران: هرمس.
 مودی، ریموند (1373). نور آن‌سوی، ترجمه: حسین جلیلیان، چاپ اول، تهران: جمال‌الحق.
مورس، ملوین (1380). ادراکات لحظات نزدیک به مرگ و تحولات روحی آن، ترجمه: رضا جمالیان، چاپ دوم، تهران: مؤسسه اطلاعات.
نصیری، سهیل؛ آوینی، میترا (کارگردان) (1386). نسیمی از حقیقت، شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران.
نصر، سید حسین؛ لیمن، الیور (1386). تاریخ فلسفه اسلامی، جمعی از مترجمان، ویرایش اول، تهران: انتشارات حکمت، ج3.
 
Atwater, P. M. H. (2004). We Live Forever, A.R.E Press, Virginia Beach.
Atwater, P. M. H. (1992). "Is There a Hell? Surprising Observations about the Near- Death Experience", in: Journal of Near Death Studies, Vol. 10, No. 3: 149-160.
Atwater, P. M. H. (2008). "Is the after Life What We Think it is? A Challenge from Near-Death Experiences", Letter of the Editor of Atlantis rising Magazine, No. 71, sep/oct issue.
Blackmore, Susan (2004). Consciousness: An Introduction, Oxford University Press.
Bremmer, Jan. N, (2002). THE Rise and Fall of the Afterlife, London and New York, Routledge.
Bryant, Clifton D. and Peck, Dennis L. (eds.) (2009). Encyclopedia of Death and the Human Experience, USA: SAGE Publication.
Cook, Emily.w; Greyson, Bruce; Stevenson, Ian (1998)." Do any Near- Death Experiences Provide Evidence for the Survival of Human Personality after Death? ; Relevan features and Illustrative case report", in: Journal of Scientific Exploration, Vol. 12, No. 3: 377-406.
Elsaesser Valarino, Evelyn (1997). On the other side of Life: Exploring the Phenomenon of the Near- Death Experiences, translated by Michell Herzig Escobar, New York: Plenum Press.
Fox, Mark (2003). Religion, Spirituality and the Near- Death Experience, First Published, London and New York: Routledge.
Lakatos, Imre; Worrall, John; Currie, Gregory (eds.) (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes, 1st Edition, Cambridge University Press, Vol. 1.
Moody, Raymond A. (1978). Reflection on Life after Life, Bantam edition, USA: Bantam Books.
Moody, Raymond (1975/2001). Life after Life: The Investigation of a Phenomenon--Survival of Bodily Death, USA: Harper Collins; The 25th Anniversary of the Classic Bestseller edition.
Parnia, Sam (2006). What Happens When We Die?: A Groundbreaking Study into the Nature of Life and Death, USA: Hay House.
Ring, K. (1980). Life at Death: A Scientific Investigation of the Near-Death Experience, New York: Coward, McCann, & Geoghegan.
San Filippo, David (1993). Religious Interpretations of Near-Death Experiences, available at: http://lutz-sanfilippo.com/library/counseling/lsfinde.html.