الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان ابراهیمی دانشگته ادیان و مذاهب قم.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی.

چکیده

به باور یهودیانِ سنتی، کتاب مقدس‌ عبری دارای منشأ الاهی است و تماماً وحی شمرده می‌شود. آنان معتقدند این نوشته‌ها به املای خدا و نیز نگارش حضرت موسی (ع) و دیگر نویسندگان این کتاب‌ها نوشته شده است. از نگاه آنان، این کتاب از هر گونه خطا و تحریفی پیراسته است. قرآن کریم نیز از کتاب مقدس‌ عبریان یاد می‌کند و آن را دارای منشأی الاهی و وحیانی می‌داند؛ خداوند در قرآن کریم می‌فرماید تورات را تأیید و تصدیق می‌کند (بقره: 53) و آن را محفوظ‌شده از آسیب و انحراف می‌داند (اعراف: 150). در مقابل، شماری آیات قرآن کریم و تفاسیر کمی رسمی‌تر از این آیات، شاید این دریافت را تأیید نکنند. این نوشته مدعی است که هرچند قرآن‌کریم یهودیان را به تحریف معنوی کلام خدا متّهم می‌کند یا اینکه به آنان نسبت جعل می‌دهد و آنها را افرادی توصیف می‌کند که کلام خود را به مثابه کلام خدا معرفی می‌کنند، ولی در آیات قرآن دلالت آشکاری بر اینکه یهودیان تورات را تحریف لفظی می‌کرده‌اند وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Revelation status of Torah based on Qur'an and Jewish religious tradition

نویسندگان [English]

  • mehrab sadeghnia 1
  • forough masoudi 2
1 Assistant Professor. Department of Abrahamic Religions. University of Religions and Denominations
2 M.A Degree. Department of Abrahamic Religions
چکیده [English]

Traditional Jews believe that the Hebrew Bible is not merely a historical document, but it is legal to life. According to them, this book is alive because of eternal values and divine origin and purpose; and these are its differences with other books. On the other hand, the Quran reminds the Hebrew Bible and sometimes gives references to it. This study is trying to examine Quran and traditions of the Jewish about inspiration of Holy bible and its nature. According to traditional Jews, this book is revealed in the form of words spoken to Moses and other prophets that have written it. They believe that the Holy Bible is without any errors and there are no distortions in their holy book either. The Quran also speaks of the earlier scriptures and has taken a stand against them. According to Quran, Jewish Holy book has divine origin and is reveled to Prophet Moses, who also confirmed the Qur'an as well (Al-Baqarah 53, Al- Omran 3). In addition, the Qur'an confirms that the Torah has been reserved (Araf 144, 150). It should also be noted that the Quran declares that the Torah has been distorted semantically, not literally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inspiration
  • revelation
  • Hebrew Bible
  • Distortions
  • Jewish tradition
قرآن.
کتاب ‌مقدس.
آنترمن، آلن (1385). باورها و آیین‌های یهودی، ترجمه: رضا فرزین، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
آلوسی بغدادی، محمود (بی‌تا). تفسیر روح المعانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
حمامی لاله‌زار، یونس؛ و همکاران (1382). فرهنگ و بینش یهود؛ تدوین نهایی: آرش آبایی، تهران: انجمن کلیمیان تهران، چاپ چهارم.
رازی، فخرالدین محمد (بی‌تا). تفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، بیروت: دار الفکر.
رشید رضا، محمد (بی‌تا). تفسیر المنار، بیروت: دار المعرفة.
طباطبایی، سید محمدحسین (1360). مباحثی در وحی و قرآن، قم: بنیاد علوم اسلامی.
طباطبایی، سید محمدحسین (1384). ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمدباقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طبرسی، الفضل بن الحسن (1380). ترجمه تفسیر مجمع ‌البیان، ترجمه: علی کرمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عروسی حویزی، عبدعلی (1389). تفسیر شریف نورالثقلین، گروهی از فضلای حوزه تفسیر، زیر نظر: عقیقی بخشایشی، قم: نوید اسلام.
کریمی، مصطفی (1386). وحی‌شناسی(علوم قرآنی 2)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
کوهن. آ. (2005). التلمود: عرض شامل للتلمود و تعالیم الحاخامین حول: «الأخلاق، الأداب، الدین، التقالید، القضاء»، جاک مارتی، سلیم طنوس، بیروت: دار الخیال، الطبعة الاولی.
کهن، ابراهام (1382). گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه: امیرفریدون گرگانی، یهوشوع نتن الی، تهران: انتشارات اساطیر.
ماسون. دنیز (1389). قرآن و کتاب مقدس: درون‌مایه‌های مشترک، ترجمه: فاطمه‌سادات تهامی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
هینلز. جان آر. (1385). فرهنگ ادیان جهان، ترجمه: گروه مترجمان، قم: نشر دانشگاه ادیان و مذاهب.
Bloesch, Donald G. (1994). Holy Scripture: Revelation, Inspiration and Interpretation, USA: IVP Academic.
Geoffrey, Wigoder; Roth, Cecil (n.d.). ''Revelation'', in: Encyclopaedia Judaica, Jerusalem: Keter Publishing House, corrected Edition, Vol 14.
Geoffrey, Wigoder; Roth, Cecil (n.d.). ''Torah'', in: Encyclopaedia Judaica, Jerusalem: Keter Publishing House, corrected Edition, Vol. 15.
Heschel, Abraham Joshua (2005). Heavenly Torah, t. by Gordon Tucker, London: Continuum.
Lavinia Dan Cohn – Sherbok (1997). A Popular Dictionary of Judaism, British: Curzon.
Neusner, Jacob (2004). The Emergence of Judaism, Westminster John Knox Press.
Neusner, Jacob; Avery – Peck, Alan J.; Green, William Scott (2000). ''Scripture in Classical Judaim'', in: The Encyclopaedia of Judaism, Leiden, Boston, Koln, Published in collaboration with the Museum of Jewish heritage, New York, vol. III.
Samuelson, Norbert M. (2004). Revelation and the God of Israel, Cambridge: Cambridge