نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

3 دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

دین­پژوهی تطبیقی از علوم نوینی است که بیش از یک سده از عمر آن نمی­گذرد. پس از ظهور دین‌پژوهی تطبیقی به عنوان یک رشته علمی، عرصه‌های وسیعی برای بروز و ظهور این رویکرد جدید در پژوهش مطرح شد. یکی از این عرصه­ها الاهیات تطبیقی با تمامی زیرموضوعاتش است. در این مقاله نخست به اصل وجود نمادگرایی در کتاب مقدس و قرآن اشاره کوتاهی می‌کنیم و در ادامه به بررسی تطبیقی معنای نمادین عدد هفت در مکاشفه یوحنا در عهد جدید و «هفت‌آسمان» مذکور در قرآن خواهیم پرداخت. حاصل آنکه چون محققان مسلمان کمتر به مطالعات با رویکرد برون‌دینی و حتی برون‌رشته­ای پرداخته­اند، مجال چندانی برای برداشت نمادین از این عدد رخ نداده، اما در نوشته­های محققان غربی با توجه به اقبال به این رویکرد، که با زمینه­های تاریخی ویژه­ای همراه بوده است، دریافت نمادین از این عدد به­ وفور به چشم می­خورد. اما در مجموع با یک بررسی تطبیقی می­توان به این نتیجه رسید که هر دو کتاب، دست‌کم از نظر بسیاری از مفسران و محققان، عدد «هفت» را در یکی از دو معنا یعنی «کمال» یا «کثرت» به کار برده‌اند. در این نوشته در پی بررسی نمادگرایی در قرآن و کتاب مقدس و به صورت خاص بررسی تطبیقی معنای نمادین عدد هفت در «هفت آسمان» قرآن و مکاشفه یوحنا خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbolism in the Holy Books, with an Emphasis on the Number of Seven in the Verse of Seven Heavens in Quran and the Apocalypse of John in the Bible

نویسندگان [English]

  • Ghasem Pour Hasan 1
  • mohammad sadeq ahmady 2
  • Zeynab Foroozfar 3
1 Assoc. Prof. of the Department of Philosophy at the University of Allameh Tabataba,i.
2 PH.D Student of "Studies of Religion" at the University of Religions and Denomination
3 PH.D Student of "Studies of Religion" at the University of Religions and Denominations
چکیده [English]

Comparative study of religion is a new branch of science, almost one-century-old, coming up with new approaches towards religious researches as in the field of comparative theology along with all of its subdivisions.
Based on these approaches, at first, this article briefly refers to the principle of symbolism both in Quran and the Bible and then it comparatively surveys the symbolic meaning of the number of seven, coming in the verse of seven heavens in the former and the Apocalypse of John in the latter. Since the Muslim scholars have had less inter-religious approaches in their studies, not so much cases of symbolic interpretations of this number could be found through their works as in those of their western counterparts. From a comparative point of view the conclusion is that the number of seven in both of the holy books conveys two meanings namely perfection and plurality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation
  • Number of Seven
  • Seven Heavens
  • Apocalypse of John
  • Quran
  • Bible
کتاب مقدس.
اپستاین، ایزیدور (1385). یهودیت بررسی تاریخی، ترجمه: بهزاد سالکی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
ربی نخمان (بی‌تا). گنجینه­ای از صدق، ترجمه: داوید میشمرتی، بی‌جا.
سلیمانی، حسین (1384). عدالت کیفری در آیین یهود، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
سیر تحولات اجتماعی و مذهبی ملت یهود (2005). ترجمه: گادی (بهرام) آقالرپور، چاپ اول، لوس‌آنجلس.
شولتز، ساموئل (بی‌تا). عهد عتیق سخن می­گوید، ترجمه: مهرداد فاتحی، بی‌جا.
شی­یرا، ادوارد (1341). الواح بابل، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران.
گرینستون، جولیوس (1387). انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه: حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
مجتبایی، فتح‌الله (1367). «آدم در یهودیت»، در: دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج1، زیر نظر: کاظم موسی بجنوردی.
ناس، جان بایر (1387). تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.
نیوبگین، لسلی (بی‌تا). گناه و نجات، بی‌جا.
 
Lacocque, Andre' (1987). "Sin and Guilt", Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones, second edition, USA: Macmillan Reference
Ausbel, Nathan (1964). The Book of Jewish knowledge, New York: Crown pub.
Bennett, W. H. (1962). "Sin (Hebrew and Jewish)", in: James Hastings, the Encyclopedia of Religion and Ethics, New York: Edinburgh.
Brandon, S. G. F. (1973). "Sin and Salvation" in: Philip Wiener, Dictionary of the History of Ideas, New York: Seribners Son.
Burnside, Jonathan P. (Jonathan Patrick) (2003). "The Signs of Sin", London and New York: Sheffield Academic Press.
Cohn-Sherbok, Dan (2003). Judaism: History, Belief and Practice, London: Routledge.
Lange, Nicholas De (2000). An Introduction to Judaism, Cambridge University Press.
Lipinski, Edward (2007)."Sin", in: Encyclopaedia Judaica, Skolnik Fred (editor in chief), Michael Berenbaum, second edition, Macmillan Reference USA.
Sherwin, Byron L. (2007). Studies in Jewish Theology, London: Vallentine Mitchell.
Unterman, Alan (1990). Jews, London & New York: Routledge.