مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 استادیار گروه حکمت و کلام اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 اخلاق پولسی اخلاق فضیلت‌محور است. فضایل مد نظر پولس، یعنی ایمان، امید و محبت، فضایلی هستند که خدا به انسان داده باشد. به نظر وی، کسی که به مسیح ایمان آوَرَد، از درون متحول خواهد شد و زندگی‌اش اخلاقی خواهد بود. با توجه به سرشت گناه‌آلود، آدمی قبل از ایمان بر حسب جسم زندگی می‌کند و برایش امکان تحول و تعالی نیست. طبیعت انسانی بدون فیض خدا گرفتار خواهش‌های نفسانی است. به عقیده پولس، شرط اخلاقی‌زیستن ایمان و بر حسب روح ‌زیستن است و مانع اخلاقی‌زیستن بی‌ایمانی و بر حسب جسم‌ زیستن است. مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد این است که چه‌بسا کسی ایمان آورده باشد، اما از بند جسم رها نشده باشد و زندگی جسمانی و روحانی‌اش در حال تنازع باشد. در میان رذایلِ ناشی از زندگی بر حسب جسم، عُجب مهم‌ترین مانع اخلاقی‌زیستن است، چراکه سبب می‌شود انسان گمان کند آنچه خدا بدو داده است، از آن خود او است و از روی استحقاق خودش آنها را به دست آورده است. کسی که دچار عجب شود خود را از فیض خدا بی‌نیاز می‌داند و دچار توهم دانایی می‌شود و نخواهد توانست اخلاقی زندگی کند. در این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی، دیدگاه پولس درباره زندگی بر حسب جسم و عجب ناشی از آن به ‌عنوان مانع اخلاقی‌زیستن تبیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barrier to Moral Living According to Paul: Living in Terms of the Body and the Arrogance Caused by It

نویسندگان [English]

  • tahere mohammadian omrani 1
  • Ahmad Reza Meftah 2
  • Ali Akbar Abdolabadi 3
  • Ali Bayāt 4
1 * PhD Student in Comparative Religions studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Islamic Wisdom and Theology, Shahīd Bihishtī University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Paul's ethics is virtue-oriented ethics. Paul's virtues, namely faith, hope and love, are virtues that God has given to man. According to him, one who believes in Christ will be transformed from within and his life will be moral. Given the sinful nature, man lives in terms of the body before faith, and it is not possible for him to change and transcend. Human nature, without the grace of God, is caught up in carnal desires. According to Paul, the condition of moral living is having faith and living up to the spirit, and the barrier of moral living is unbelief and living up to the flesh.
The important thing to consider is that someone may have had faith but not been released from the body, and therefore their physical and spiritual lives are in conflict. Among the vices caused by living in terms of the flesh, arrogance is the most important obstacle to moral living, because it makes man think that what God has given him is his own and that he has earned it by his own merit. The one who becomes arrogant considers himself needless of God's grace and is under delusion of being knowledgeable and will not be able to live morally. In this article, using the descriptive-analytical method, Paul's view of life in terms of the body and the arrogance caused by it as a barrier to moral living is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barrier to Moral Living
  • Living in terms of the Body
  • Arrogance
  • Paul
عهد جدید (1387). ترجمه: پیروز سیار، تهران: نی.
آگوستین (1381). اعترافات، ترجمه: سایه میثمی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ سوم.
آگوستین (1391). شهر خدا، ترجمه: حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.
اسپینوزا، باروخ (1364). اخلاق، ترجمه: محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
أَلمِسکین، أَلأَب مَتی (1991). أَلقِدیسُ بولُسُ الرسولُ: حَیاتُهُ، لاهوتُهُ، أَعمالُه، أَلقاهره: مَطبَعَةُ دَیرِ القِدیسِ أَنبا مَقار، الطبعَةُ الأوُلی.
کتاب‌هایی از عهد عتیق: کتاب‌های قانونی ثانوی (1380). ترجمه: پیروز سیار، تهران: نی، چاپ اول.
مفتاح، احمدرضا (1393 الف). «سیر تحول الاهیات اخلاقی کاتولیک»، در: اخلاق وحیانی، س2، ش6، ص99-118.
مفتاح، احمدرضا (1393 ب). «طبقه‌بندی فضایل از نظر توماس آکوئینی»، در: اخلاق وحیانی، ش7، ص129-148.
مک‌گراث، آلیستر (1392). درس‌نامه الاهیات مسیحی، ترجمه: گروه مترجمان، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ج2.
هیل، توماس؛ تورسون، استیفان (2001). تفسیر کاربردی عهد جدید، ترجمه: آرمان رشدی و فریبرز خندانی، بی‌جا: بی‌نا.
Aquinas, Thomas (2006). Summa Theologia, Cambridge: Cambridge University Press.
Barclay, William (1972). The Mind of St. Paul, U.K.: London and Glasgow, Fontana Books.
 The Holy BiBle (The New Oxford Annotated Bible) (1971). Second Edition, Edited by Herbert G. May and Bruce M. Metzger, New York: Oxford University Press.