بررسی عوامل مؤثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (358-922.ق/969-1517.م) :مطالعه موردی صومعه سنت کاترین در سینا(دیر طور سیناء)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معرف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه تاریخ و تمدن اسلامی ، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

10.22034/jrr.2021.252065.1787

چکیده

با ورود اعراب مسلمان به سرزمین مصر تغییرات گسترده‌ای از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در این منطقه پدید آمد. در این دوران مناسبات مسلمانان با مسیحیان قبطی که اکثریت ساکنان مصر را تشکیل می دادند تابع مباحثی چون تغییر قدرت و سیاست حاکمان مسلمان بود. درچنین شرایطی اوضاع مسیحیان ملکائی صومعه سنت کاترین در سینا تا حدی با وضعیت سایر مسیحیان ساکن در مصر متفاوت بود. مسیحیان ملکائی ساکن در این صومعه در شرایطی که بسیاری از حاکمان مسلمان این منطقه بر مسیحیان سخت می گرفتند همواره شرایط مطلوب تری را نسبت به هم‌دینان خود تجربه می‌کردند و همواره مورد توجه مسلمانان قرار داشتند. این مناسبات هیچ گاه یک طرفه نبود و راهبان این دیر نیز نگاه مسالمت آمیزی نسبت مسلمانان داشتند. این مقاله بدنبال آن است تا علل تعاملات مسیحیان ملکائی صومعه سنت کاترین را با حاکمان مسلمان در دوره فاطمیان، ایوبیان و ممالیک مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of the effective factors in the interactions of Melkite Christians and Muslims in Egypt Over the Years 358-922 AH/969-1517AD(A case study of St. Catherine's Monastery in Sinai)

نویسندگان [English]

  • Azam Fouladi_Panah 1
  • Ahmad Badkoubeh Hazaveh 2
1 Dep.History of Islamic Cultur& Civilization,Faculty of Theology, Univesity of Tehran.
2 Dep.History of Islamic Cultur& Civilization,Faculty of Theology, Univesity of Tehran.
چکیده [English]

With the arrival of Muslim Arabs in Egypt, there were extensive social and cultural changes in the region. During this period, Muslim relations with Coptic Christians, who made up the majority of Egyptians, were subject to changes in the power and policies of Muslim rulers. Under such circumstances, the situation of the Melkit Christians of St. Catherine's Monastery in Sinai was somewhat different from that of other Christians living in Egypt. The Melkit Christians of this monastery while being hard on the Christians from many Muslim rulers of this region, always experienced more favorable conditions than their fellow believers and were always considered by the Muslims. These relations were never one-sided, and the monks of St. Catherine's Monastery in Sinai also had a peaceful view of Muslims. This article seeks to examine the reasons for the interaction of the Melkit Christians of St. Catherine's Monastery with the Muslim rulers of the Fatimid, Ayyubid, and Mamluk periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • St. Catherine'
  • s Monastery, Melkites, Fatimid, Ayyubid, Mamluk