تکریم؛ راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل‌کتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه ادیان و مذاهب قم

3 استاد دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/jrr.2021.255125.1796

چکیده

‌اسلام 1400سال پیش با شعار سعادت و نجات بشریت ظهور کرد. حضرت ‌محمد با ادعای پیامبری از طرف خداوند و با هدف هدایت بشریت، با تکیه بر الهاماتی که بر وجود مبارکشان نازل می‌شد به تعامل با دیگران می‌پرداختند. از موضوعاتی که در سیره ‌پیامبر و متن قرآن‌کریم به وضوح به آن پرداخته ‌شده، رفتار با غیرمسلمانان و شیوه تعامل با آنهاست. قرآن منبع اصیل و بی‌بدیل نظریات‌ اسلامی با تأیید ادیان الهی مسیحیت و یهودیت؛ ماموریت حضرت ‌محمد را در امتداد یکتاپرستی حضرت ‌موسی و حضرت ‌عیسی معرفی کرده و ادیان‌الهی را در امتی واحد قرار می‌دهد. همچنین در بررسی و تحقیق در حیات مبارک رسول خدا مشخص می شود که حضرت ضمن پذیرش حقوق غیرمسلمانان، به ویژه اهل‌کتاب، از عدالت و مهرورزی در حق ایشان دریغ نورزیده و اصل را بر عقلانیت و گفتگو، آگاهی‌بخشی و همکاری‌های مشترک بنا نهاده و ضمن مدارا با کفار و حمایت از مراکز دینی کتابیه، کسی را مجبور به تغییر دین و پذیرش اسلام نفرمودند، هرچند در معرفی هوشمندانه دین مبین اسلام و جذب مردم به این تئوری، از همه ابزارهای‌عاطفی و عقلانی استفاده کرده و در این ‌راه سنگ تمام گذارد. همچنین ایشان در حوزه‌هایی چون انعقاد پیمان‌نامه‌ها، استفاده از نخبگان، داد و ستد با کفار، پذیرش کمک‌های غیرمسلمانان، احترام به سفرا و فرستادگان و دیگر حوزه‌ها، ضمن پذیرش و تأکید بر این موارد، حدود و ثغور آن را مشخص فرموده و اصول و قواعد ماندگاری را در این باب از خود بر جای نهادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Respect The strategy of the Islamic government in interaction with the People of the Book

نویسندگان [English]

  • mohammad rasool ahangaran 1
  • seyed mohammad mahdi mohaqeq 2
  • mahdi norozi 3
1 Faculty member of Tehran University
2 phd student
3 استاد دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [English]

Islam appeared 1400 years ago with the slogan of happiness and salvation of humanity. By claiming to be a prophet from God and with the aim of guiding humanity, Muhammad interacted with others by relying on the inspirations that came down to their blessed existence. One of the issues that is clearly addressed in the biography of the Prophet and the text of the Holy Qur'an is the treatment of non-Muslims and how to deal with them. The Qur'an is the original and irreplaceable source of Islamic theory with the confirmation of the divine religions of Christianity and Judaism; It introduces the mission of Mohammad along with the monotheism of Moses and Jesus and unites the divine religions in a single nation. Also, in the study and research on the life of the Messenger of God, it is clear that while accepting the rights of non-Muslims, especially the People of the Book, he did not spare justice and compassion for them and based the principle on rationality and dialogue, awareness and cooperation. With the infidels and the support of the religious centers of the Book, they did not force anyone to change their religion and accept Islam, However, in intelligently introducing the religion of Islam and attracting people to this theory, he used all emotional and intellectual tools and put an end to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Quran
  • Prophet of Islam
  • Islamic Government
  • People of the Book