بررسی اندیشه سیاسی کنفوسیوس در شکل گیری آرمان شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پردیس فاربی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد واحد قم

10.22034/jrr.2021.233916.1720

چکیده

ترسیم جهان آرمانی و مولفه های آن همواره یکی از سوالات اساسی بشر از گذشته تا عصر حاضر است. اینکه جامعه آرمانی چه مولفه هایی دارد و چه اقداماتی از طرف حاکمان و شهروندان باید صورت گیرد تا گذاری از وضع موجود به سوی وضع مطلوب صورت گیرد از دغدغه های اساسی آرمان شهر است. بیشتر محققان، واضع آرمان شهر یا مدینه فاضله یا یوتپیا را افلاطون و ارسطو می دانند. اما در بین حکما و بزرگان دینی از جمله کنفوسیوس و زرتشت بیشتر بحث آرمان شهر مطرح شده است و هر کدام به فراخور زمان، موقعیت، مبانی سیاسی، اخلاقی و دینی خود به این موضوع پرداخته اند. از این بین نظریات کنفوسیوس در باب شکل گیری آرمان شهر حائز اهمیت است. او این جامعه را بر اساس اجرای اصول اخلاقی و حکمرانی حاکم حکیم میسر می داند. او معتقد است آرمان شهر در چین با احیای دوران طلایی چین باستان و آموزش درجامعه و حکومت می تواند در بین مردم محقق شود. این پژوهش بر آن است تا با بررسی مولفه های سیاسی و نظریه آرمان شهر در آیین کنفوسیوس و با رویکردی تحلیلی و نظری در پی پاسخ به این پرسش باشد که روش و برنامه کنفوسیوس برای رسیدن به آرمان شهر چیست؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying Confucius’s political thoughts for development of a utopia

نویسندگان [English]

  • sayyed saeid reza montazeri 1
  • narges khandel 2
1 assistant profesor of tehran university
2 azad university qom
چکیده [English]

Picturing a utopian world and the elements has been always a major question for man since the old ages. The elements of utopian society and measures and steps that need to be taken by rulers and citizens to make the transition from the current situation to the desirable situation is one of the main issues in this regard. The majority of researchers believe that the founders of the idea of utopia were Plato and Aristotle. However, among religious leaders, such as Confucius and Zoroaster, we also find about utopia so that they have discussed about the topic depending on their time, political, ethical, and religious bases. In this regard, Confucius’s viewpoints about development of utopia is notable. He believes that utopia in China happens through reviving the golden age of ancient China, education, and government. The present study is an attempt to examine the political elements and theory of utopia in Confucius school of thought using an analytical and theoretical approach. The question asked in this study is “what is Confucius approach and program to achieve utopia?”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Utopia
  • Confucius
  • Government