بازتاب ادویته ودانته و یوگا در قبالای نبوی ابراهیم ابوالعافیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jrr.2021.237563.1739

چکیده

ابراهیم ابوالعافیه (د. ح. 1291 م) از عرفای یهودی، عقیده داشت هدف از یک زندگی عالی، دستیابی به کمال و فضیلت است و بهترین راه برای رسیدن به این هدف، تمرکز و تعمق در مورد خداوند به واسطه بیان کردن حروف صامت و مصوتی است که تشکیل دهنده نام او می باشند. چرا که نام الهی همان ذات و حقیقت خداوند می باشد. از این رو، ابوالعافیه ابتکاراتی را در زمینه شیوه ترکیب حروف به وجود آورد. اما در میان تمام آموزه های عملی او، عالی ترین و برجسته ترین آن ها، تکنیک مربوط به بیان نام الهی است. او ذکر نام الهی را با شیوه های تنفسی خاص و حرکات سر و گردن همراه کرد. از سویی دیگر، می‌دانیم در سنت هندویی این اعمال از دیرباز رواج داشته است. با توجه به آشنایی ابوالعافیه با سنت هندویی برخی، از تأثیرپذیری او از سنت هندویی سخن گفته‌اند. در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم و می‌بینیم که مکتب ابوالعافیه از سه منظر با سنت هندویی مشابهت داشته است: تاکید بر وصف‌ناپذیری حقیقت متعالی، تاکید بر شیوه‌های خاص ذکرگویی، تاکید بر خلسه عرفانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflex of Advaita Vedanta and Yoga in Abulafia's Prophetic Kabbalah

نویسندگان [English]

  • Fateme Maghfoori 1
  • Mohammad Reza Adli 2
1 PHD Student of Religion & Mysticism, Tehran Central, Azaad University
2 Faculty Member of Religions & Mysticism College , Azad University, Tehran Central
چکیده [English]

Abraham Abulafia, a Jewish mystic, believed that the purpose of a great life was to attain perfection and virtue, and that the best way to achieve this goal was to focus on God by expressing the silent and vowel letters that make up his name. Because the divine name is the essence and truth of God, therefore Abulafia created initiatives in the field of letter composition, but among all his practical teachings, the best of them is the method of expressing the divine name. He associated the mention of the divine name with special breathing techniques and head and neck movements. On the other hand, we know that these practices have been common in the Hindu tradition since ancient times. Due to Abulafia's familiarity with the Hindu tradition, some have spoken of his influence on the Hindu tradition. In this article, we examine this issue. We discuss and see that the school of Abulafia was similar in three respects to the Hindu tradition. Emphasis on the indescribability of the transcendent truth, emphasis on specific methods of dhikr, emphasis on mystical ecstasy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abulafia
  • Kabbala
  • Jewish
  • Yoga
  • Hinduism
  • Samadhi