بازتاب ادویته ودانته و یوگا در قبالای نبوی ابراهیم ابوالعافیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

ابراهیم ابوالعافیه (متوفای حدود 1291 م.)، از عرفای یهودی، عقیده داشت هدف از زندگی عالی، دست‌یابی به کمال و فضیلت است و بهترین راه برای رسیدن به این هدف، تمرکز و تعمق درباره خداوند به واسطه بیان‌کردن حروف صامت و مصوتی است که تشکیل‌دهنده نام او است، چراکه نام الاهی همان ذات و حقیقت خدا است. از این‌رو، ابوالعافیه ابتکاراتی را در زمینه شیوه ترکیب حروف به وجود آورد. اما در میان تمام آموزه‌های عملی‌اش، عالی‌ترین و برجسته‌ترین آنها، تکنیک مربوط به بیان نام الاهی است. او ذکر نام الاهی را با شیوه‌های تنفسی خاص و حرکات سر و گردن همراه کرد. از سوی دیگر، می‌دانیم که در سنّت هندویی این اعمال از دیرباز رواج داشته است. با توجه به آشنایی ابوالعافیه با سنت هندویی برخی، از تأثیرپذیری او از سنت هندویی سخن گفته‌اند. در این مقاله این موضوع را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که مکتب ابوالعافیه از سه منظر با سنت هندویی مشابهت داشته است: تأکید بر وصف‌ناپذیری حقیقت متعالی، تأکید بر شیوه‌های خاص ذکرگویی، تأکید بر خلسه عرفانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Advaita Vedanta and Yoga on Abulafia's Prophetic Kabbalah

نویسندگان [English]

  • Fateme Maghfoori 1
  • Mohammad Reza Adli 2
1 PhD Student in Religions and Mysticism, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Religions and Mysticism, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abraham Abulafia (d. ca. 1291), a Jewish mystic, believed that the purpose of the higher life was to attain perfection and virtue, and that the best way to achieve this goal was to focus on God by expressing the silent and vowel letters that make up his name. Because the divine name is the essence and truth of God, hence Abulafia initiated methods for combining letters. But among all his practical teachings, the highest and most prominent one is the technique of expressing the divine name. He associated the mention of the divine name with special breathing techniques and head and neck movements. On the other hand, we know that these practices have been common in the Hindu tradition since ancient times. Due to Abulafia's familiarity with the Hindu tradition, some have spoken of his influence on the Hindu tradition. In this article, we examine this issue and see that the school of Abulafia was similar to the Hindu tradition in three respects: emphasis on the indescribability of the transcendent truth, emphasis on specific methods of chanting and emphasis on mystical ecstasy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abulafia
  • Kabbalah
  • Judaism
  • Yoga
  • Hinduism
  • Samadhi
کتاب مقدس: ترجمه تفسیری، عهد عتیق و عهد جدید (2002). انجمن بین‌المللی کتاب مقدس.
جیکبز، لوئیس (1392). «آموزه یگانگی خدا در یهودیت»، ترجمه: رئوف نصرتیان، در: هفت‌آسمان، س15، ش60، ص69-88.
چاترجی، ساتیش چاندرا؛ داتا، درندراموهان (1384). معرفی مکتب‌های فلسفی هند، ترجمه: فرناز ناظرزاده کرمانی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
Ablunger, Siegrid (2012). Abraham Abulafia: Meditations on the Divine Name, Avi Solomon.
Carrol, Cain (2013). Mudras of India: A Comprehensive Guide to the Hand Gestures of Yoga and Dance, Singing Dragon, Updated Edition.
Chandra, Suresh (1998). Encyclopedia of Hindu Gods and Goddesses, Sarup & Sons.
Dalal, Roshen (2014). The Religions of India: A Concise Guide to Nine Major Faiths, Penguin Books Limited.
Hames, Harvey J. (2006). "A Seal Within a Seal: The Imprint of Sufism in Abraham Abulafia's Teachings", in: Medieval Encounters, vol. 11, pp. 153-72.
Idel, Moshe (1988 a). Studies in Ecstatic Kabbalah, Albany: State University of New York Press.
Idel, Moshe (1988 b). The Mystical Experience in Abraham Abulafia, Albany: State University of New York Press.
Kats, Steven T. (2013). Comparative Mysticism: An Anthology of Original Sources, Oxford: Oxford University Press.
Lingham, Durgadas (Rodney) (2016). Traditional Yoga: Insights in to the Original Yoga Tradition, Book 1, Original Yoga System, English: Lulu.Com.
Rosen, Richard (2002). The Yoga of Breath: A Step-by-Step Guide to Pranayama, Foreword by Rodney Yee Illustration by Kim Faraley, Boston & London: Shambhala.
Scholem, Gershom (1954). Major Trends in Jewish Mysticism, New York: Schocken Books.
Sefer Ha-Hesheq, available at: file:///C:/Users/user/Downloads/Hebrewbooks_org_49695.pdf
Sefer Ha-Olam Haba, available at: www.hebrew.grimoar.cz/abulafia/chaje_olam_ha-ba.htm
Sefer Ha-Sekhel, available at: www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21671&pgnum=1
SeferYetzirah, available at: https://b2n.ir/j76170
Sen Gupta, Orit (2016). "Abraham Abulafia: A Jewish Yogi",  available at: www.academia.edu/31841362/ Abraham_Abulafi a_A_Jewish_Yogi.
Sinha, Jadunath (1972). The Philosophy of Ramanuja, The Vedanta Sutras, Calcutta: Publishing House PVT Ltd.
The Siva Samhita (1914). Translated by Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu, Apurva Krishna Indian Press.
Veda Bharati, Swami (2015). Patanjali, Yoga Sutras of Patanjali, Motilal Banarsidass.
Vivekananda, Swami (2013). Patanjali Yoga sutras, Sanskrit text with Translation and Commentary.
Wolfson, Elliot R. (2000). Abraham Boluafia: Kabbalist and Prophet-Hermeneutics, Theosophy and Theurgy, Los Angeles: Cherub Press.
Zombaris, Sharon K. (2012). Encyclopedia of Wellness: From Acia Berry to Yo-yo Dieting, Greenwood.