بررسی تطبیقی گزاره های اخلاقیِ ازدواج، خانواده و طلاق در قرآن و عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرگروه آموزشی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

10.22034/jrr.2021.245234.1760

چکیده

چکیده

گزاره های اخلاقی از دیرباز ذهن اندیشمندان دینی را متوجّه این مطلب نمود که چه اشتراک و افتراقی در متون مقدس وجود دارد تا بتوان از ظرفیت آن در جهت برقراری روابط بین الادیانی استفاده کرد. این مسئله باعث گردیده تا برخی گزاره های اخلاقی جنبۀ نظری پیدا کنند و اظهار نظرهای گوناگون در این حوزه ارائه شود.در نوشتار پیش رو سه مقوله از گزاره های اخلاقی« ازدواج، خانواده و طلاق» از دیدگاه اسلام، مسیحیت و یهودیت مورد واکاوی قرار گرفته است.مهم ترین دستاورد این تطبیق عبارت است از این که ،تنها راه دستیابی به رفع نیازهای جسنی و عاطفی ازدواج وتشکیل خانواده می باشد، با این تفاوت اساسی که قرآن ، رهبانیت وتجرد را امری مذموم وزمینه ساز گناه شمرده وازدواج را عامل تکامل وتقرب الهی معرفی می کند .در حالی که در کتب مقدس تورات و انجیل ازدواج را امری مقدس ،ولی انجیل تجرد را پسندیده تر قلمداد می نماید. ودر زمینه طلاق نیز بین تمام شرایع آسمانی مبغوض محسوب شده است و تنها در برخی از اجرای احکام آن تفاوت مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of marriage , family and divorce in quran and old testament

نویسندگان [English]

  • Pary Firouzfard 1
  • Seyyed Ahmad Mirian Akandi 2
1 Educational group leader
2 Faculty member of Islamic Azad University Sari
چکیده [English]

abstract :

ethical propositions have long considered the minds of religious scholars on what similarities and differences exist in the holy texts in order to use its capacity to establish interpersonal relationships . this research has made some ethical propositions theoretical and expressed various viewpoints in this field . in the present article , three categories of ethical propositions " marriage , family and divorce " have been studied from the perspective of islam , christianity and judaism.

the most important achievement of this adaptation is that the only way to meet the needs of the emotional and emotional needs of marriage is the family of the family , but the fundamental difference that the qur an , monasticism is considered as a violation of sin . while in the scriptures of the torah and the bible the marriage is sacred , the gospel of chastity is more acceptable . in the field of divorce , there is also a significant difference between all heavenly religions and only in some cases there is a difference .

کلیدواژه‌ها [English]

  • keyword: " quran
  • "، "testaments"،
  • " marriage "،
  • " family "
  • ،" divorce "