بررسی مقایسه‌ای گزاره‌های اخلاقیِ مرتبط با ازدواج، خانواده و طلاق در قرآن و عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، گروه الاهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه الاهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران

چکیده

گزاره‌های اخلاقی از دیرباز ذهن اندیشمندان دینی را متوجّه این مطلب کرد که چه اشتراک و افتراقی در متون مقدس وجود دارد تا بتوان از ظرفیت آن در جهت برقراری روابط بین‌الادیانی استفاده کرد. این مسئله باعث شد تا برخی گزاره‌های اخلاقی جنبه نظری پیدا کند و اظهارنظرهای گوناگون در این حوزه مطرح شود. در نوشتار پیش رو گزاره‌های اخلاقی مربوط به «ازدواج، خانواده و طلاق» از دیدگاه اسلام، مسیحیت و یهودیت بررسی شده است. مهم‌ترین دستاورد این مقایسه این است که تنها راه دست‌یابی به رفع نیازهای جنسی و عاطفی، ازدواج و تشکیل خانواده است، با این تفاوت اساسی که قرآن، رهبانیت و تجرد را مذموم و زمینه‌ساز گناه شمرده، و ازدواج را عامل تکامل و تقرب الاهی می‌داند. در حالی که در کتب مقدس تورات و انجیل ازدواج مقدس شمرده شده، ولی انجیل تجرد را پسندیده‌تر قلمداد می‌کند. طلاق نیز بین تمام شرایع آسمانی مبغوض محسوب شده و فقط در اجرای برخی از احکام آن تفاوت دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Ethical Propositions Related to Marriage, Family and Divorce in the Quran and the Bible

نویسندگان [English]

  • Pary Firouzfard 1
  • Seyyed Ahmad Mirian Akandi 2
1 PhD Student in Quran and Hadith Sciences, Department of Theology, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Theology, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Ethical propositions have long occupied the minds of religious thinkers as to what similarities and differences exist in the sacred texts so that their potential can be used to establish interfaith relations. This led to the theoretical aspect of some ethical propositions and various comments in this area. This article examines the moral propositions in relation to marriage, family, and divorce from the perspectives of Islam, Christianity, and Judaism. The most important achievement of this comparative study is that the only way to meet sexual and emotional needs is marriage and family formation, with the fundamental difference that the Quran condemns monasticism and celibacy as grounds for sin, and considers marriage as a factor of divine development and closeness to God. While marriage is considered sacred in the Torah and the Bible, the Bible prefers celibacy. Divorce is also considered rejected among all divine religions and there is a difference only in the implementation of some of its rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Bible
  • Marriage
  • Family
  • Divorce
قرآن کریم.
کتاب مقدس، ترجمه انجمن کتاب مقدس.
آنترمن، آلن (1385). باورها و آیین‌های یهودی، ترجمه: رضا فرزین، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1410). لسان العرب، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثالثة.
پطرس، فرماج (1989). ایضاح التعلیم المسیحی، مطبعة الاباء المرسلین الیسوعیین.
تعالیم کلیسای کاتولیک (1393). ترجمه: احمدرضا مفتاح، حسین سلیمانی و حسن قنبری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
تنی، مریل سی. (1388). معرفی عهد جدید، ترجمه: ط. میکائیلیان، تهران: نشر ایلام.
التهانوی، محمد علی (1996). موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق: علی دحروج، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، الطبعة الثانیة.
الحر العاملی، محمد بن الحسن (1414). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت b، الطبعة الثانیة.
خرمشاهی، بهاءالدین (1377). دانش‌نامه قرآن و قرآن‌پژوهی، تهران: نشر دوستان، چاپ اول.
روستن، لئو (۱۳۷۶). فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی، ترجمه: محمد بقایی، تهران: حکمت، چاپ اول.
زیبایی‌نژاد، محمدرضا (1375). مسیحیتشناسی مقایسه‌ای، تهران: سروش.
سراج‌زاده، حسن (1396). «گزاره‌های اخلاقی قرآن و چگونگی نظام‌مندسازی آن»، در: پژوهش‌های اخلاقی، ش35، ص45-64.
شاه‌وردی، علی (1370). قواعد متداول و مسلم کلیسای پروتستان، تهران: آرین.
شاه‌وردی، علی (1371). مجموعه قواعد و عادات متداوله مسیحیان ارتدوکس، تهران: آرین.
کهن، آبراهام (1390). گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه: امیرفریدون گرگانی، تهران: اساطیر، چاپ اول.
لوئیس، چ. س. (1950). اخلاق مسیحی، ترجمه: رضا نامور، تهران: نور جهان، چاپ اول.
مصباح یزدی، محمدتقی (1386). اخلاق در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مطهری، مرتضی (1367). تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: صدرا، چاپ اول.
مطهری، مرتضی (1370). اسلام و مقتضیات زمان، تهران: صدرا، چاپ دوم.
مطهری، مرتضی (1377). آشنایی با قرآن، تهران: صدرا، چاپ اول.
مکارم شیرازی، ناصر (1376). تفسیر نمونه، قم: ذوی‌القربی، چاپ سوم.
مک‌آفی برون، رابرت (1920). روح آیین پروتستان، ترجمه: فریبرز مجیدی، تهران: نگاه معاصر.
مک‌اینتایر، السدر (1379). تاریخچه فلسفه اخلاق، ترجمه: ان‌شاءالله رحمتی، تهران: حکمت.
مولند، اینار (1381). جهان مسیحیت، ترجمه: محمدباقر انصاری و مسیح مهاجری، تهران: امیرکبیر.
میدیا، ماستر (1995). التفسیر التطبیقی للعهد الجدید، القاهرة: شرکة ماستر میدیا، الطبعة الاولی.
میشل، توماس (1377). کلام مسیحی، ترجمه: حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
Code of Canon Law (1983). Translation prepared under the auspices (1983) of the Canon Law Society of America –January 1.
Singer, Peter (1991). A Companion to Ethics, Malden, Massachusetts, First Published.