حیات سیاسی اسماعیلیان دیلم از قرن ششم تا پایان قرن هشتم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

10.22034/jrr.2021.258946.1801

چکیده

منطقه دیلم از سده ششم تا اواخر قرن هشتم هجری، همواره محل نزاع اسماعیلیان نزاری با قدرت‌های محلی اطراف بود. زیرا منطقه دیلم بعد از استقرار اسماعیلیان الموت، به طور مدام مدنظر آنها بود و مذهب اسماعیلیه در آنجا نفوذ بسیاری داشت. امیران محلی مازندران و گیلان همواره از نفوذ اسماعیلیه در دیلم وحشت داشتند و بارها به آنجا لشکرکشی کردند.

دو خاندان حکومتگر محلی کوشیج و هزاراسبی در دیلم،متمایل به اسماعیلیه بودند، به همین دلیل مناسبات بین آنها با امیران محلی آل کیا تیره بود و در نهایت توسط آل کیا از بین رفتند.

مسأله اصلی تحقیق، تبیین حیات سیاسی اسماعیلیان دیلم از قرن ششم هجری، به خصوص بعد از سقوط الموت است و اینکه دیلم به دلیل نفوذ اسماعیلیه،دچار چه تحولات سیاسی گردید؟

نتیجه اینکه از همان ابتدای شروع فعالیت داعیان اسماعیلی نزاری، آنها در دیلم نفوذ یافتند و با فتح الموت، دیلم به منطقه مهم و استراتژیک برای اسماعیلیان تبدیل‌ گردید. با سقوط الموت، کوهستان‌های دیلم، همچنان پایگاه سیاسی اسماعیلیان باقی ماند و تا اواخر قرن هشتم هجری، با حمایت خاندان کوشیج و هزاراسبی به حیات سیاسی خود ادامه دادند. سرانجام در رقابت سیاسی با آل کیا از بین رفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The political life of Ismailis Deilam from the sixth to the end eighth century AH

نویسنده [English]

  • mohammad shoormeij
Associate Professor of History Department, PayameNoor University
چکیده [English]

The Deylam area from the sixth to the late eighth century AH was always the site of the conflict between Ismaili Nazari with the sides' local powers. Because the Deylam area after settlement Alamut Ismailis was constantly considered, and the Ismaili religion was a lot of influence there. The local rulers of Mazandaran and Guilan were always afraid of the Ismailis' influence in Deylam, and they repeatedly attacked there.

The two families of the local governor Hazaraspi and Koshij in the Deylam had a tendency the Ismailis, for this reason their relations with the local rulers of al-Kia were dark and eventually destroyed by al-Kia.

The main question of the research is to explain the political life of the Deylam Ismailis from the sixth to the late eighth century AH especiaiiy after the fall of Alamut and that Deylam what kind of political changes because of the Ismaili influence?

As a result of the beginning of the activities of the Nazari Ismailis, they became influenced in Delilah, and by conquering Alamut, Deylam became an important and strategic area for Ismailis. The Deylam Mountains was continued the Ismaili political base with the fall of Alamut and continued their political life, with the support of the family Hazaraspi and Koshij until the end of the eighth century.eventually collapsed in the political competition with Al KIa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deylam
  • Ismaili
  • Koshij
  • Hazaraspi
  • Al Kia