اسب و اوستا؛ تأملی بر یافته‌های محوطه تنگه آبپای فراشبند در پرتو رستاخیز دین زرتشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستان‌سنجی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد باستان‌شناسی، پایگاه پژوهشی شهر تاریخی بیشاپور، شیراز، ایران

10.22034/jrr.2024.336106.2006

چکیده

این مقاله به توصیف و تحلیل نهشت باستان‌شناختی محوطۀ آبپا واقع در دشت فراشبند در ۱۷۲ کیلومتری غرب شیراز اختصاص دارد که متشکل از تعداد ۱۲۰ قطعۀ شکسته متعلق به پیکرک‌های اسب‌سان است. شکستگی‌های موجود در پیکرک‌های به‌دست‌آمده از محوطه آبپا در قسمت‌های مربوط به سر و اندام‌های بیرونی به گونه‌ای است که می‌توان نشانه‌های نیت‌مندی و عامدانگی آن شکستگی‌ها را در آنها تشخیص داد. مطابق با شواهد مورد بررسی، یک الگوی رفتاری مشخص از بطن مدارک موجود قابل استخراج است که می‌توان آن را نشان از وجود مراسم یا مناسکی الگومند دانست متشکل از شکستن تعمدی و دفن پیکرک‌های گِلی. با توجه به این مدارک و موقعیت مکانی محوطه در کنار شهر فراشبند و یکی از مسیرهای اصلی مواصلاتی میان فیروزآباد و بندر بوشهر و برمبنای فرضی که بنیان شهر فراشبند را به بهرام پنجم ساسانی نسبت می‌دهد، مدارک باستان‌شناختی مورد نظر در این نوشتار در زمینه زایش و گسترش ایدئولوژی ساسانی و گفتمان برخاسته در حول‌و‌حوش آن بررسی و تفسیر می‌شود و در این راستا جنبه‌های الهیاتی احتمالی مستتر در مناسک مفروض مربوط به نهشت باستان‌شناختی آبپا با ارجاع به اوستا نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Horse and the Avesta: A Contemplation on Discoveries in the Site of Abpa Strait, Farashband, in light of Resurrection in Zoroastrianism

نویسندگان [English]

  • Neshat Mottaghi 1
  • Vahid Askarpour 2
  • Cyrus Barfi 3
1 MA, Archeometry, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
2 Assistant professor, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
3 MA, Archeology, Research Site of the Historical City of Bishapur, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This article describes and analyzes the archaeological findings at the Abpa site, situated in the Farashband plains, approximately 172 kilometers west of Shiraz. Notably, the site yielded 120 fragmented equine figurines. A distinct feature of these artifacts is the breakages and cracks concentrated in the head and external organs, which seem intentional. Upon careful analysis of the gathered evidence, a discernible behavioral pattern emerges. This pattern implies a structured ritual or ceremony characterized by the intentional breaking and subsequent burial of clay figurines. Considering the proximity of the site to the town of Farashband, located on a major transportation route connecting Firuzabad and Bushehr port, and the historical attribution of the town's construction to Bahram V, the Sassanid king, this article delves into the archaeological evidence. The interpretation of this evidence extends to the birth and dissemination of the Sassanid ideology and its pertinent discourse, drawing upon the Avesta to indicate possible theological dimensions of the putative rituals related to Abpa archeological deposit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farashband
  • Abpa
  • equine figurine
  • Sassanid
  • Avesta
برفی، سیروس (1394)؛ «کاوش نجات‌بخشی در محوطه تنگ آبپای فراشبند ـ فارس»؛ در: گزارش‌های چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران 16-18 اسفند ماه 1394؛ به کوشش حمیده چوبک؛ ویراستۀ سیدرسول سیدین بروجنی؛ تهران: موزه ملی ایران.
دوستخواه، جلیل (1375)؛ اوستا: کهن‌ترین سرودها و متن‌های ایرانی؛ تهران: مروارید.
عسکرپور، وحید (زیرچاپ)؛ «ایران در عصر محوری»، در: دین و دولت در ایران باستان؛ ویراستۀ فرهاد سلیمان‌نژاد؛ تهران: نشر نو.
نیکنامی، کمال‌الدین و لیلا فاضل (1395)؛ «شناسایی و معرفی مسیر باستانی بیشاپور ـ فیروزآباد (اردشیرخره) در دورۀ ساسانی و قرون اولیۀ اسلامی»؛ در: پژوهش‌های باستان شناسی ایران؛ ش 11.
Abdi, Kamyar  2003). “The Early Development of Pastoralism in the Central Zagros Mountains,” in: Journal of World Prehistory, 17(4), 395-448. https://doi.org/10.1023/B:JOWO.0000020195.39133.4c
Amiri, Sarieh, et al. (2020). “The Subsistence Economy of Qela Gap; Lurestan, Iran: From the Late Neolithic to the Iron Age.” in: Archaeology, 3(4), 125-132.
Anthony, David W (2007). The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. Princeton: Princeton University Press.
Bivar, A.D. H. (1982). “Seal-Impressions of Parthian Qūmis (Qūmis Commentaries no. 4),” in: Iran, 20(1), 161-176.
Boardman, John (1970). “Pyramidal Stamp Seals in the Persian Empire.” in: Iran, 8, 19-45. https://doi.org/10.2307/4299629
Canepa, Matthew P. (2010). “Technologies of Memory in Early Sasanian Iran: Achaemenid Sites and Sasanian Identity.” In: American Journal of Archaeology, 114(4), 563-596.
Choksy, Jamsheed K. (1989). “A Sāsānian Monarch, His Queen, Crown Prince, and Deities: The Coinage of Wahrām Ii.” in: American Journal of Numismatics, 1, 117-135.
Crawford, Vaughn Emerson (1969). “Reports of the Departments: Ancient Near Eastern Art.” in: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 28(2), 1-18.
Davoudi, Hossein, et al. (2018). “Kura-Araxes Exploitation of Animal Resources in North-Western Iran and Nakhchivan.” in: Archaeozoology of the Near East XII: Proceedings of the 12th International Symposium of the ICAZ Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas, (pp. 167-175) University of Groningen, 91-108.
de Schauensee, Maude (2006). “A Note on Bit Types at Hasanlu, Iran.” in: Iraq, 68, 129-138. http://www.jstor.org.uml.idm.oclc.org/stable/4200612
Dikshit, K. N. (2013). “The Rise of Indian Civilization: Recent Archaeological Evidence from The Plains Of'lost'river Saraswati and Radio-Metric Dates." in: Bulletin of the Deccan College Post-Graduate and Research Institute, 72-73, 1-42.
Feldman, Marian H., and Caroline Sauvage (2010). “Objects of Prestige? Chariots in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean and Near East.” in: Ägypten und Levante / Egypt and the Levant, 20, 67-181.
Finn, Jennifer (2011). “Gods, Kings, Men: Trilingual Inscriptions and SymbolicVisualizations in the Achaemenid Empire.” in: Ars Orientalis, 41, 219-275.
Green, Jack (2005). “No Longer Forgotten, Ancient Persia Comes to the British Museum.” in: Near Eastern Archaeology, 68(3), 128-130.
Henrickson, Robert C. (1986). “A Regional Perspective on Godin Iii Cultural Development in Central Western Iran.” in: Iran, 24(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/05786967.1986.11834318
Herodotus, Donald Lateiner, and G. C. Macaulay. (2005). The Histories. New York: Barnes & Noble Classics.
Khatchadourian, Lori (2016). Imperial Matter: Ancient Persia and the Archaeology of Empires. Oakland (California): University of California Press.
Lamberg-Karlovsky, Clifford Charles (2002). “Archaeology and Language: The IndoIranians.” in: Current Anthropology, 43(1), 63-88.
Lewy, Julius (1939). “The Feast of the 14th day of Adar.” in: Hebrew Union College annual, 14, 127-151.
Mashkour, Marjan, et al. (2013). “Bio-archaeological studies at Konar Sandal, Halil Rud basin, southeastern Iran.” in: Environmental Archaeology, 18(3), 222-246.  https://doi.org/10.1179/1749631413Y.0000000006
Meade, Clare Goff (1968). “Lūristān in the First Half of the First Millennium BC: A preliminary report on the first season's excavations at Bābā Jān, and associated surveys in the Eastern Pīsh-i-Kūh.” in:  Iran, 6(1), 105-134.
Muscarella, Oscar White (1981). “Surkh Dum at the Metropolitan Museum of Art: a Mini-Report.” in: Journal of Field Archaeology, 8(3), 327-359. https://doi.org/10.2307/529573
Nitschke, Jessica L., S. Rebecca Martin, and Yiftah Shalev (2011). “Between Carmel and the Sea: Tel Dor: The Late Periods.” in: Near Eastern Archaeology, 74(3), 132-154.
Payne, Richard (2013). “Cosmology and the Expansion of the Iranian Empire, 502-628 CE.” in: Past & Present, 220(1), 3-33. https://doi.org/10.1093/pastj/gtt008
Potts, Daniel T. (2011). “Equus asinus in highland Iran: Evidence old and new”. In N. J.Conard, P. Drechsler, & A. Morales (Eds.), Between Sand and Sea: The Archaeology and Human Ecology of Southwestern Asia. Festschrift in Honor of Hans-Peter Uerpmann (pp. 167-175). Kerns Verlag.  
Pourshariati, Parvaneh (2008). Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London: I.B.Tauris in association with the Iran Heritage Foundation.
Roaf, Michael, and David Stronach (1973). “Tepe Nūsh-i Jān, 1970: Second Interim Report.” in: Iran, 11, 129-140. https://doi.org/10.2307/4300490
Roaf, Michael. (1983). “Sculptures and sculptors at Persepolis.” in: Iran Richmond, 21, 1-164.
Stronach, David. (2013). “Cyrus and the Kingship of Anshan: Further Perspectives.” in: Iran, 51, 55-69.
Stronach, David, et al. (1978). “Excavations at Tepe Nush-i Jan.” in: Iran, 16, 1-28. https://doi.org/10.2307/4299646
Tadmor, Hayim, and Shigeo Yamada (2021). The Royal Inscriptions of Tiglath-Pileser III (744-727 BC) and Shalmaneser V (726-722 BC), Kings of Assyria. Penn State University Press.
Thomas, Edward (1870). “Indo-Parthian Coins.” in: The Numismatic Chronicle and Journal of the Numismatic Society, 10, 139-163.
Vandaee, Milad, Roya Tajbakhsh, and R. Maghsoudi (2012). “Sassanid Fire Temple Discovered in ArdašīrKhore, Pars.” in: Journal of American Science, 9(3s), 105-114.
Vanden Berghe, L. (1961). “Récentes découvertes de monuments sassanides dans le Fars.” in: Iranica antiqua, 1, 163-198.
Warmuth, Vera, et al. (2012). “Reconstructing the Origin and Spread of Horse Domestication in the Eurasian Steppe.” in: Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(21), 8202-8206.
Willekes, Carolyn (2016). The Horse in the Ancient World: from Bucephalus to the Hippodrome. London: Bloomsbury Publishing.
Young Jr, T. Cuyler (1969). “The Chronology of the Late Third and Second Millennia in Central Western Iran as Seen From Godin Tepe.” in: American Journal of Archaeology, 73(3), 287-291. https://doi.org/10.2307/503510