نویسنده = حسین نقوی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایۀ روایات اسلامی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 55-82

10.22034/jrr.2021.191582.1722

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی؛ داود ملاحسنی


2. واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی