نویسنده = محمد رضا عدلی
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب ادویته ودانته و یوگا در قبالای نبوی ابراهیم ابوالعافیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.237563.1739

فاطمه مغفوری؛ محمد رضا عدلی


2. تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 269-292

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


3. توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-179

محمدرضا عدلی