نویسنده = رضا الهی منش
اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 135-161

10.22034/jrr.2021.205228.1636

سعید کریمی؛ نصرالله پورجوادی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 110-128

طیبه‌سادات طبایی؛ یوسف دانشور نیلو؛ رضا الهی منش