نویسنده = حمید بخشنده
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-106

10.22034/jrr.2021.236756.1734

سیده مریم سرمدی؛ حمید بخشنده؛ الیاس عارف زاده؛ آبتین گلکار