کلیدواژه‌ها = خدا
تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 221-240

محمدعرفان جابری زاده؛ علی شهبازی


جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 7-24

منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر