کلیدواژه‌ها = بهشت
تعداد مقالات: 2
1. نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-121

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی


2. فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-103

طاهره حاج ابراهیمی؛ شهربانو رامیشی