کلیدواژه‌ها = استعاره زنجیره بنیادین
تبیین مراتب هستی و فرّه‌‌ یزدانی در کتاب سوم دینکرد

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 133-166

10.22034/jrr.2024.347216.2034

سیدهاشم منیری؛ روح اله اسلامی؛ سیدحسین اطهری