کلیدواژه‌ها = معاد
آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی


سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 83-98

یوسف جعفرزاده؛ نصرالله امین کلیبر