کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
معرفت‌شناسی عشق به روایت آگوستین و احمد غزالی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 285-312

10.22034/jrr.2022.272116.1836

زینب احقر؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 294-312

رحیم کرمی؛ مرتضی رزاق پور


تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی