کلیدواژه‌ها = اهل کتاب
قاعده الزام، راهکار تعامل با اهل کتاب در عقود و ایقاعات

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 63-85

10.22034/jrr.2023.272341.1837

غلامعباس هاشمی؛ مهراب صادق نیا؛ محمد تقی انصاری پور


تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 7-25

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی؛ سید محمد مهدی محقق


بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 27-53

10.22034/jrr.2021.262321.1815

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی