کلیدواژه‌ها = اهل کتاب
تعداد مقالات: 2
1. تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-25

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی؛ سید محمد مهدی محقق


2. بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-53

10.22034/jrr.2021.262321.1815

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی