کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-134

10.22034/jrr.2021.252388.1789

قاسم محسنی مری؛ سلیمان عباسی


2. انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی