نویسنده = مهدی لک زایی
«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمد مهدی علیمردی؛ مهدی لک زایی


مفهوم «روشن‌شدگی»: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه هوئی‌ننگ و ابوسعید ابوالخیر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 253-274

10.22034/jrr.2021.252520.1791

مریم علوی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی


مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 123-142

حمید طالب؛ ابوالقاسم فنائی؛ مهدی لک زایی؛ باقر طالبی دارابی


شفای مقدس در یونان و ایران باستان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 145-163

مهدی لک زایی