نویسنده = مهدی لک زایی
تکوین مفهوم انسان فره‌مند دیانت زرتشتی به انسان کامل از منظر اسماعیلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.288828.1878

مهدی علمی دانشور؛ مهدی لک زایی؛ محمد شکری فومشی؛ مهدی فرمانیان


«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 236-259

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمدمهدی علی‌مردی؛ مهدی لک‌زایی


مفهوم «روشن‌شدگی»: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه هوئی‌ننگ و ابوسعید ابوالخیر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 253-274

10.22034/jrr.2021.252520.1791

مریم علوی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی


مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 123-142

حمید طالب؛ ابوالقاسم فنائی؛ مهدی لک زایی؛ باقر طالبی دارابی


شفای مقدس در یونان و ایران باستان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 145-163

مهدی لک زایی