نویسنده = مهدی لک زایی
تعداد مقالات: 2
1. مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-142

حمید طالب؛ ابوالقاسم فنائی؛ مهدی لک زایی؛ باقر طالبی دارابی


2. شفای مقدس در یونان و ایران باستان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-163

مهدی لک زایی