کلیدواژه‌ها = مسیحیت
بررسی روش کلامی حسین‌علی‌شاه اصفهانی در رد پادُری

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 129-155

10.22034/jrr.2022.307349.1925

راضیه سیروسی؛ مرتضی مزگی نژاد


بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 239-268

10.22034/jrr.2021.248075.1768

محمدمهدی پورسعید؛ سعید ده یادگاری؛ مصطفی وکیلی


رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا


بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 27-46

سید مرتضی میرتبار؛ مهراب صادق نیا